REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterin pitäjä:
HybridiSpeksi ry
Natura, Turun Yliopisto
20014, Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö
HybridiSpeksi ry:n rekisterivastaava
Yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://hybridispeksi.fi/yhdistys

Rekisterin nimi
HybridiSpeksi ry – Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhdistyksen jäsenyyksien hallinta (yhdistyslain 3. luvun 11 §:n tarkoittama jäsenluettelo)

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään jäsenen nimen, sähköpostiosoitteen, onko ylioppilaskunnan jäsen ja kotikunnan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki jäsentiedot kerätään jäseniltä liittymisen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta.

Tietojen säilytys
Rekisteritiedot poistetaan, kun henkilö pyytää niiden poistamista lähettämällä sähköpostia rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tai kirjallisesti rekisteriä hoitavalta henkilöltä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain rajatulla joukolla. Joukko pitää sisällään jäsenrekisterin ylläpidon kannalta välttämättömät henkilöt eli HybridiSpeksi ry:n istuvan hallituksen (kts. ”Rekisteriasioista vastaava henkilö”). Rekisterijärjestelmä on suojattu salasanalla.