HybridiSpeksi ry:n merkkiohjesääntö

1§ Yhdistyksen tunnus
Yhdistyksen virallinen tunnus on HS-logo knallilla ja rusetilla.

2§ Yhdistyksen värit
Yhdistyksen värit ovat musta ja harmaa (RGB 255 255 255 ja RGB 128 128 128).

3§ Jäsenmerkki
Yhdistyksen jäsenmerkki on emaloitu yhdistyksen tunnuksesta tehty pinssi. Pinssiä käytetään siistissä vaatetuksessa oikean rinnan päällä. Pinssi voidaan myös kiinnittää kunnianauhaan.

4§ Kunnianauha
Kunnianauha voidaan myöntää aktiivisesti harrastejärjestön toimintaan osallistuneille jäsenille. Kunnianauhojen myöntämisestä päättää hallitus enemmistöpäätöksellä jäsenistön tekemien esitysten perusteella. Kunnianauhat jaetaan vuosijuhlilla. Mikäli vuosijuhlia ei kyseisenä vuonna järjestetä, nauhat jaetaan produktion hautajaisissa kyseisen vuoden keväällä. Esitykset myönnettävistä kunnianauhoista tehdään hallituksen linjaamana aikana, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kunnianauhojen jakamista.
lstuvalle hallitukselle myönnetaan oikeus käyttää kunnianauhaa edustustilaisuuksissa.
Yhdistyksen kunnianauha on 30 mm leveä. Nauhan värit ovat musta, harmaa ja hopea. Nauhan raidat ylhäältä alaspäin ovat 2 mm harmaa raita, 2 mm hopea raita, 15 mm harmaa raita, 9 mm musta raita ja 2 mm harmaa raita.
Kunnianauhan kantamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa TYY:n ohjesääntöä tunnuksista ja huomionosoituksista.

5§ Ohjesäännön muuttaminen
Yhdistyksen kokous voi muuttaa ohjesääntöä 3/4 äänten enemmistöllä.

Merkkiohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 20.02.2019.