Loading...

 
Star
2101: Avaruusseikkailu
Liput ja esitykset Katso teaseri Mikä on speksi?

On vuosi 2101. Moni asia on aikojen saatossa muut­tunut, mutta ihmisten ristei­ly­into on säi­lynyt ennal­laan. Kuivunut Itämeri ajaa ristei­lyn­ja­noisen kansan kohti vii­meistä Tunte­ma­tonta — AVARUUTTA!

Uljas ava­ruus­ris­tei­lijä S/S Sisyfos matkaa aurinko­kuntaa ympäri. Aluksen mat­kus­ta­jien kes­kit­ty­essä olen­nai­seen, väsy­mätön teko­äly SILJA huo­leh­tii ro­bot­ti­mie­his­tönsä kanssa mat­kan onnis­tu­mi­sesta.

Tähti­koodi­akatemian koulut­tama Tarmo Erkale valmis­tau­tuu elämänsä suu­rim­paan muu­tok­seen: avio­liit­toon. Ensin Tarmon on kui­ten­kin haet­tava pers­pek­tii­viä elä­mään­sä ja koet­tava POLTTARIRISTEILY...

Hyvät matkus­tajat, bästa passagerare, terve­tuloa kyytiin.

Liput ja esitykset

Lipunmyynti

Lipunmyynti aukeaa 27.2.!
Lippuja tullaan myymään Kide.appissä ja linkki sinne julkaistaan piakkoin!

Esityspäivät

Teaseri

Katso 2101: Avaruusristeilyn teaseri YouTubesta!

Teaseri YouTube

Yhteistyössä